خاطرات متولد شصت و هشت

مینویسم تا باشد برای نسلی که دیگر خاطرات مارا نخواهند داشت

مهر 97
3 پست
شهریور 97
2 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....
afkarism
رفتار ما برگرفته از افکار ما تغییر افکار اصلاح رفتار